دوره سوم

12 بهمن - 11 اسفند

بزرگ ترین تورنومنت بلک جک

در کازینو اختصاصی تکبت

جوایز:

  • روزانه 1 میلیون تومان برای بازیکن برتر روز
  • 70میلیون تومان برای بازیکنان برتر ماه

- برای شرکت در تورنمنت تنها کافی است یک بار در کازینو اختصاصی تکبت بلک جک بازی کنید

- به ازای هر 50 هزار تومان یک امتیاز دریافت خواهید کرد

- از ساعت 12 نیمه شب هر روز تا 12 نیمه شب روز بعد بازیکنی که بیشترین امتیاز را دریافت کرده باشد یک میلیون تومان جایزه دریافت خواهد کرد

- و در انتهای تورنومنت به ده بازیکن برتر با بیشترین امتیاز جوایز نقدی به شرح زیر اعطا خواهد شد:

نفر اول - 16 میلیون تومان
نفر دوم - 14 میلیون تومان
نفر سوم - 12 میلیون تومان
نفر چهارم - 10 میلیون تومان
نفر پنجم تا دهم - 3 میلیون تومان

امتیاز شما بر اساس مجموع مبلغ بازی های شما خواهد بود و برد یا باخت شما در امتیازتان تاثیری ندارد.

جدول بازیکنان برتر ماه