تورنومنت های رایگان 300 میلیون تومانی هولدم

هر جمعه ساعت 16:00

فقط کافیست با فعالیت در میز های کش پوکر استاتوس(سطح) خود را به 2 یا بیشتر ارتقا دهید تا قادر به ثبت نام و شرکت در این تورنومنت جذاب باشید