کش بک هفتگی کازینو و کازینو زنده ی تکبت

در طول هفته بازی کنید و هر شنبه سه درصد کش بک دریافت کنید

نحوه محاسبه کش بک برای بازی های منتخبی است که از شنبه ساعت 00:00 تا جمعه ساعت 23:59 بازی میکنید. در روز شنبه کش بک شما محاسبه و به حساب کاربریتان واریز خواهد شد.

** این کش بک شامل حساب های دلاری نمی شود

** حداقل مبلغ قابل پرداخت 9000 تومان می باشد و به کاربران با کش بک کمتر مبلغی تعلق نمی گیرد

بازی هایی که شامل این کش بک میشوند: